W dniu 8 maja przed południem czasu lokalnego, w Pałacu Serbii w Belgradzie, przewodniczący ChRL Xi Jinping, przeprowadził rozmowy z prezydentem Serbii Aleksandarem Vuciciem. Przywódcy obu krajów ogłosili pogłębienie i wzmocnienie wszechstronnego strategicznego partnerstwa oraz budowę wspólnoty chińsko-serbskiej o wspólnej przyszłości w Nowej Erze.

„Cieszę się, że na zaproszenie Pana Prezydenta, składam wizytę państwową w Serbii. Jest to moja kolejna, po ośmiu latach, wizyta w pięknej Serbii. Prezydent Vucić osobiście na czele delegacji ważnych urzędników państwowych, powitał mnie na lotnisku oraz zorganizował na moją cześć, zakończoną niedawno, uroczystą ceremonię powitalną. Jestem bardzo poruszony i głęboko przekonany, że naród serbski jest prawdziwym przyjacielem narodu chińskiego i żywi szczere przyjazne uczucia wobec Chin” – powiedział Xi Jinping.

Xi Jinping podkreślił znaczenie chińsko-serbskiej przyjaźni, która przetrwała burzliwe zmiany na arenie międzynarodowej, oparta jest na głębokich historycznych korzeniach, solidnych fundamentach politycznych, szerokich wspólnych interesach oraz silnych podstawach społecznych. „W ostatnich latach kierowałem wspólnie z Panem Prezydentem rozwojem stosunków obu krajów, podnosząc je na nowy poziom i osiągając historyczne rezultaty. W szczególności, od ustanowienia w 2016 roku, wszechstronnego strategicznego partnerstwa, relacje dwustronne stały się jeszcze bogatsze, a zakres współpracy między obydwoma państwami stale się poszerza, stając się wzorcem przyjaznych relacji między Chinami i krajem europejskim. Czyny są ważniejsze niż słowa. Chiny są gotowe, aby wraz z Serbią kontynuować walkę z przeciwnościami, dzielić wspólny los, trzymać się żelaznej przyjaźni, rozwijać i podtrzymywać przyjaźń między Chinami i Serbią, bronić fundamentalnych i długoterminowych interesów obu krajów, dążyć do rozwoju i odrodzenia narodów obu krajów oraz wspólnie promować budowę wspólnoty chińsko-serbskiej o wspólnej przyszłości w Nowej Erze” – stwierdził Xi Jinping.

Xi Jinping podkreślił, że Serbia jest pierwszym partnerem Chin w Europie Środkowo-Wschodniej, którego łączy z Chinami wszechstronne strategiczne partnerstwo. Współpraca między obydwoma krajami stanowi silny impuls dla rozwoju i odrodzenia obu państw, przynosząc realne korzyści obu narodom. W nowej sytuacji, Serbia staje się pierwszym krajem europejskim, który wspólnie z Chinami buduje wspólnotę o wspólnej przyszłości, co w pełni odzwierciedla strategiczne, specjalne i wysokiej jakości relacje między Chinami a Serbią. Wspólnota chińsko-serbska o wspólnej przyszłości w Nowej Erze jest sublimacją żelaznej przyjaźni między Chinami i Serbią, a także odzwierciedleniem wspólnych wartości i celów obu stron, tj. wspólnego dążenia do rozwoju, współpracy opartej na zasadach wzajemnych korzyści i osiągania wspólnego sukcesu. Jest to wspólna wizja Chin i Serbii oraz wszystkich krajów na świecie, które są niezależne i dążą do pokoju i rozwoju. Obie strony powinny kontynuować pogłębianie i poszerzanie wysokiej jakości współpracy w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku oraz współpracy Chin z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, poprzez budowę wspólnoty chińsko-serbskiej o wspólnej przyszłości w Nowej Erze, wspierając tym samym procesy modernizacji obu krajów.

Xi zaznaczył, że po pierwsze, należy podkreślić strategiczny charakter stosunków między obydwoma krajami i wyznaczyć ogólny kierunek relacji dwustronnych. Strona chińska popiera niezależność i suwerenność Serbii oraz dążenie Serbii do rozwoju zgodnego z jej krajowymi warunkami. Popiera również wysiłki Serbii na rzecz zachowania suwerenności i integralności terytorialnej. Obie strony powinny nadal obdarzać siebie wzajemnym wsparciem, pogłębiać strategiczną współpracę i bronić swojego politycznego bezpieczeństwa i fundamentalnych interesów.

Chiński przywódca dodał, że po drugie, należy konsekwentnie dążyć do prowadzenia pragmatycznej współpracy między obydwoma krajami, mającej na celu zapewnienie dobrobytu obywatelom obu krajów. Współpraca w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku między Chinami i Serbią przynosi zadowalające efekty. Obie strony powinny solidnie rozwijać współpracę w tradycyjnych obszarach, takich jak transport i infrastruktura energetyczna oraz osiągnąć cel otwarcia linii kolejowej między Węgrami a Serbią, a także skutecznie współpracować nad dużymi projektami i tworzyć więcej projektów ukierunkowanych na poprawienie życia mieszkańców. W dniu 1 lipca bieżącego roku, wejdzie w życie chińsko-serbska umowa o wolnym handlu, co oznacza, że wysoki poziom wzajemnej otwartości między Chinami a Serbią wkroczy w nowy etap. Chiny zwiększać będą w dalszym ciągu, import serbskich wysokiej jakości produktów rolnych, a w ciągu najbliższych 3 lat, zaproszą 300 młodych ludzi z Serbii, by kontynuowali swoją edukację w Chinach. Chiny zachęcać będą Serbię do otwarcia bezpośredniego połączenia lotniczego między Belgradem i Szanghajem, aby jeszcze bardziej pogłębić wymianę kulturalną.

Po trzecie, kontynuował Xi Jinping, należy promować innowacyjność relacji między obydwoma krajami i otworzyć nowe perspektywy współpracy, tworząc innowacyjną współpracę jako nowy punkt wzrostu relacji dwustronnych. W ciągu najbliższych 3 lat, Chiny udzielą wsparcia 50 młodym naukowcom z Serbii, którzy wyjadą do Chin na wymianę naukową. Chiny pragną wzmacniać współpracę z Serbią w dziedzinie sztucznej inteligencji, aby promować racjonalny rozwój i zastosowanie sztucznej inteligencji na rzecz całej ludzkości. Należy razem przeciwstawiać się hegemonii i polityce siły oraz sprzeciwiać się polityce grupowej i konfrontacji blokowej, bronić cele i zasady Karty Narodów Zjednoczonych, praktykując prawdziwy multilateralizm i wspierając międzynarodową sprawiedliwość.

Prezydent Vucić serdecznie witając przewodniczącego Xi Jinpinga, zaznaczył, że Chiny są najszczerszym przyjacielem Serbii. Serbia jest małym krajem, a mimo to Chiny zawsze w pełni szanowały suwerenność i integralność terytorialną Serbii oraz udzielają cennej pomocy w rozwoju społeczno-gospodarczym Serbii. Serbia stanowczo popiera sprawiedliwe stanowisko Chin w kluczowych kwestiach, takich jak Tajwan. Istnieją tylko jedne Chiny, dlatego Serbia będzie nadal niezachwianie wspierać Chiny.

Vucić stwierdził, że chińskie inwestycje i współpraca z Chinami znacząco przysłużyły się rozwojowi społeczno-gospodarczego Serbii oraz podniosły standard życia obywateli. Przyszłość Serbii jest ściśle związana z Chinami. Serbia oczekuje bliskiej współpracy z Chinami na różnych poziomach i w różnych dziedzinach, w tym w obszarach rozwoju infrastruktury, OZE, innowacji, sztucznej inteligencji, kultury i nauki. Serbia będzie zapewniać aktywne wsparcie wysokiej jakości współpracy w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku i zakończy na czas budowę serbskiego odcinka węgiersko-serbskiej linii kolejowej.  Serbia zaprasza większą liczbę chińskich firm do inwestowania w Serbii i oczekuje otwarcia nowych bezpośrednich połączeń lotniczych między obydwoma krajami. Z okazji wejścia w życie umowy o wolnym handlu między Serbią i Chinami, oczekuje się dalszego rozwoju współpracy gospodarczo-handlowej między obydwoma krajami. Dzisiejsze ogłoszenie wzmocnienia wszechstronnego strategicznego partnerstwa Serbii i Chin oraz budowy wspólnoty chińsko-serbskiej o wspólnej przyszłości w Nowej Erze, z pewnością będzie kamieniem milowym w historii stosunków między Serbią i Chinami. Serbia stanowczo popiera i aktywnie uczestniczy w globalnych chińskich Inicjatywach, Rozwoju, Bezpieczeństwa i Cywilizacyjnej zaproponowanych przez przewodniczącego Xi Jinpinga, ściśle współpracuje z Chinami w wielostronnej strategicznej koordynacji i wspólnie przeciwstawia się hegemonii, broniąc zasad i celów Karty Narodów Zjednoczonych oraz wspierając międzynarodową sprawiedliwość.

Po zakończeniu rozmów, obaj przywódcy podpisali „Wspólne oświadczenie w sprawie pogłębienia i wzmocnienia wszechstronnego strategicznego partnerstwa oraz budowy wspólnoty chińsko-serbskiej o wspólnej przyszłości w Nowej Erze”. Ponadto byli oni świadkami wymiany dokumentów dotyczących dwustronnej współpracy w wielu dziedzinach, takich jak: wspólna budowa Inicjatywy Pasa i Szlaku, zielony rozwój, gospodarka cyfrowa, handel elektroniczny, infrastruktura, technologia ekonomiczna, rolnictwo i żywność oraz media.

źródło: polish.cri.cn