Chiny na ogół cechują się dość dużą gęstością sieci rzecznej i bardzo dużą ich zasobnością. Jednak aż 36% powierzchni kraju to tereny bezodpływowe, gdzie powierzchnia spływu powierzchniowego rzek wynosi tam 4%. Obszary te zajmują regiony północne, północno środkowe i część terenów północno-zachodnich. Reszta kraju to obszary posiadające mniej lub bardzie gęstą sieć rzeczną, której rzeki uchodzą do oceanów. Najgęstsza sieć rzeczna występuje na Nizinie Chińskiej.

Chiny należą do zlewiska Oceanu Spokojnego – 56,7%; do zlewiska Oceanu Indyjskiego należy 6,9% powierzchni kraju, do Oceanu Arktycznego – 0,4% i są to właśnie wyżej wspomniane obszary bezodpływowe, na których istnieje kilka rzek płynących na północ w kierunku Oceanu Arktycznego.

Najdłuższymi rzekami kraju są Jangcy o długości 5520 km, która płynie niemal przez całe Chiny. Wypływa ona z Wyżyny Tybetańskiej, a uchodzi szeroką estuarią do Morza Wschodniochińskiego. Drugą rzeką jest Huang He, zwana Rzeką Żółtą o długości 4670 km. Rzeka ta bierze swój początek we wschodniej części Tybetu i uchodzi do Zatoki Pohaj. W porównaniu z Jangcy jest to bardzo kręta rzeka, tworząca długi łuk blisko granic Mongolii, a następnie płynąca na południe, by dalej skierować się na wschód i ujść niezbyt pokaźną deltą. Trzecią ważną rzeką Chin jest Rzeka Perłowa, zwana w Chinach Zhu Jiang, mająca długość 2130 km. Rzeka ta płynie na południu kraju i uchodzi do Morza Południowochińskiego w pobliżu Makau. Do innych cieków wodnych warto zaliczyć rzekę Amur, która na dłuższym odcinku wyznacza granicę z Rosją, jej ujście znajduje się poza granicami Chin. Na obszarze Chin znajdują się także górne odcinki Mekongu, Saluinu i Brahmaputry. Łącznie w Chinach jest około 5000 rzek, których dorzecza przekraczają 100 km². Rzekami tymi rocznie spływa 2630 km³ wody, przez co Chiny są jednym z najzasobniejszych w wodę krajów. Mówiąc o rzekach warto zwrócić uwagę na fakt, że w samym Tybecie sieci rzeczne w zasadzie nie ma, poza rzekami które wypływają z jego zewnętrznych obszarów, zwłaszcza z terenów wschodniego Tybetu. W samym centrum tego region nie ma rzek, czego przyczyna jest surowy klimat (niskie opady, niskie temperatury).

Większość rzek kraju jest żeglownych. Między Pekinem, a portem w Hangzhou nad rzeką Jangcy wybudowano Wielki Kanał. Jak sama nazwa wskazuje jego długość – 1782 km czyni go najdłuższym kanałem świata.