W Chinach musisz mieć przy sobie paszport. Wszystkie bilety lotnicze, kolejowe i na autobusy dalekobieżne są imienne i zawierają numer paszportu. Dane te są za każdym razem sprawdzane, niekiedy nawet kilkakrotnie, np. przy wejściu na dworzec, na pokład danego środka transportu, w trakcie podróży. Nie można przejechać bez okazywania paszportu lub z cudzym biletem. Jeśli stracisz paszport poza miastem, w którym jest siedziba polskiej placówki konsularnej, dokument uprawniający do zakupu biletów możesz uzyskać na posterunku policji.

Planując podróże, uwzględnij powszechne kontrole bezpieczeństwa (np. na dworcach kolejowych i autobusowych) oraz dużą liczbę pasażerów. Przyjedź na dworzec lub lotnisko odpowiednio wcześniej. Przy zakupie biletu lotniczego, który łączy odcinek międzynarodowy i krajowy wewnątrz Chin, uwzględnij wystarczający czas na przesiadkę w Chinach. Bagażu nie można nadać do portu docelowego. Bagaż musi przejść ponowną kontrolę celną.

Cudzoziemiec nie może wjechać na terytorium Chin własnym samochodem. Może jednak wynająć lub kupić samochód, jeśli zda egzamin i otrzyma chińskie prawo jazdy. Dokument ten może wydać policja na podstawie polskiego prawa jazdy, po zdaniu egzaminu. Obywatel polski musi jednak mieć zezwolenie na pobyt w Chinach (residence permit) na okres przynajmniej jednego roku. Chiny nie honorują międzynarodowego prawa jazdy.

Prowadząc samochód w Chinach, pamiętaj, że chińskie prawo drogowe traktuje pieszych oraz rowerzystów w sposób bardzo uprzywilejowany. Oznacza to, że najmniejsza nawet kolizja może pociągnąć za sobą niezwykle wysokie odszkodowanie oraz trwające często miesiącami sprawy sądowe. Niezależnie od tego, przechodząc przez jezdnię, trzeba zachować szczególną ostrożność. Miejscowi kierowcy nie respektują pierwszeństwa pieszych, nawet na pasach i przy zielonym świetle.

Niemal całe terytorium Chin jest dostępne dla cudzoziemców, z wyjątkiem oznakowanych stref wojskowych, stref przygranicznych oraz innych oznaczonych obszarów. Są również regiony, w których przyjmuje się wyłącznie zorganizowane grupy turystyczne. Należą do nich Tybet, północno-zachodni Xinjiang, niektóre parki narodowe.

Jeśli planujesz wyjazd do Tybetu, musisz wcześniej uzyskać zezwolenie na podróż. Można je otrzymać, wykupując świadczenia turystyczne w uprawnionym miejscowym biurze podróży. Pakiet usług zawiera zwykle dojazd do Tybetu i transport na miejscu, noclegi, organizację wycieczek itp. Nie ma formalnych przeszkód w wyjazdach grupowych do Tybetu. Potrzebna jest natomiast specjalna zgoda władz Tybetu na poruszanie się po tym regionie. Należy ją uzyskać przed wyjazdem do Tybetu. Bez pozwolenia nie można kupić biletów na pociąg lub samolot. Aby odwiedzić niektóre regiony w Tybecie, potrzeba dodatkowych pozwoleń. Każdy cudzoziemiec podróżujący do Lhasy musi być członkiem grupy turystycznej. Wielkość grupy powinna wynosić co najmniej 2 osoby, jednak minimalna liczba może być zwiększona do 3 lub 4 osób. Wszystkie osoby w grupie turystycznej muszą mieć to samo obywatelstwo oraz mieć paszport tego samego państwa. Wszystkie formalności związane z podróżą do Lhasy muszą być załatwione co najmniej 10 dni roboczych przed planowanym wyjazdem. Jest to czas wymagany przy ubieganiu się o pozwolenie na wjazd do Tybetu. Hotele trzeba rezerwować z wyprzedzeniem, a cały program wycieczki turystycznej planować przed przyjazdem. Wszelkich formalności należy dopełnić w autoryzowanym chińskim biurze podróży, które wymaga:

  • kopii ważnego paszportu,
  • kopii wizy chińskiej z paszportu polskiego,
  • informacji o osobach starających się o wjazd do Tybetu (CV),
  • programu całego pobytu w ChRL,
  • szczegółowego programu pobytu w Tybecie.

Za wydanie zgody przez władze Tybetu trzeba zapłacić. Biuro podróży zazwyczaj potrzebuje miesiąca na załatwienie wszystkich wymaganych formalności.

W Chinach trzeba liczyć się z koniecznością opłat na poczet obowiązkowego ubezpieczenia za jazdę autobusami dalekobieżnymi. Obowiązują także opłaty turystyczne związane z przebywaniem w miejscach atrakcyjnych pod względem kulturowym, historycznym lub przyrodniczym.

Najbezpieczniejszym i dość tanim środkiem transportu jest kolej. Miejscowe linie kolejowe szybko się modernizują i obecnie oferują dobry poziom usług. Jakość usług i stan techniczny transportu samochodowego w Chinach są bardzo zróżnicowane – od nowych, luksusowych autokarów z wszelkimi wygodami oraz profesjonalną obsługą do zrujnowanych, starych autobusów, których stan techniczny może budzić poważne zastrzeżenia. Podróżowanie nimi, szczególnie po górskich drogach Chin południowych, może być ryzykowne.

Często pojawiają się czasowe ograniczenia w podróżowaniu do regionu Xinjiang-Uyghur. Sprawdź z wyprzedzeniem możliwość podróży. Jeśli jedziesz do Xinjiangu, weź pod uwagę, że odległości, które dzielą ten region autonomiczny od innych części Chin, są znaczne.