W dniu 5 maja, z okazji wizyty państwowej chińskiego przywódcy we Francji, we francuskim dzienniku „Le Figaro”, został opublikowany artykuł autorstwa Xi Jinpinga, zatytułowany „Kultywujmy dziedzictwo ducha chińsko-francuskich stosunków dyplomatycznych i wspólnie promujmy pokój i rozwój na świecie”. Poniżej prezentujemy pełny tekst tego artykułu:

Kultywujmy dziedzictwo ducha chińsko-francuskich stosunków dyplomatycznych i wspólnie promujmy pokój i rozwój na świecie 

Xi Jinping

Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej

Cieszę się, że mogę odbyć – na zaproszenie prezydenta Emmanuela Macrona – moją trzecią wizytę państwową we Francji.  

My, Chińczycy jesteśmy szczególnie zainteresowani Francją. Ten kraj wydał plejadę filozofów, pisarzy i artystów o globalnym znaczeniu, którzy zainspirowali całą ludzkość. Ponad 150 lat temu Francuzi pomogli Chinom założyć Stocznię Marynarki Wojennej w Fujian i Akademię Marynarki Wojennej w Fujian. Francja była również pierwszym krajem przyjmującym studentów z Chin, którym rząd chiński opłacił studia. Sto lat temu, wielu młodych Chińczyków wyjeżdżało do Francji w celu dalszej edukacji. Niektórzy z tych młodych patriotów, wnosiło później znaczący wkład w powstanie i rozwój Nowych Chin. Francja była również pierwszym dużym krajem zachodnim, który nawiązał formalne stosunki dyplomatyczne z Nowymi Chinami.

– Rok 2024 ma szczególne znaczenie. Udam się do Francji, przywożąc ze sobą trzy przesłania z Chin. Chiny będą współpracować z Francją, aby kontynuować ducha, który przyświecał nawiązaniu stosunków dyplomatycznych, będą wykorzystywać dotychczasowe osiągnięcia i otworzą nowe perspektywy dla stosunków chińsko-francuskich. 

W tym roku przypada 60. rocznica nawiązania stosunków chińsko-francuskich. Sześćdziesiąt lat temu, generał Charles de Gaulle, kierując się strategiczną wizją opartą na ówczesnym trendzie, postanowił nawiązać stosunki dyplomatyczne z Nowymi Chinami. Nie było łatwo podjąć tę niezależną decyzję w szczytowym momencie zimnej wojny, ale okazała się ona słuszna i przewidująca. Wraz z nawiązaniem stosunków chińsko-francuskich zbudowano most komunikacji między Wschodem a Zachodem, a stosunki międzynarodowe mogły ewoluować w kierunku dialogu i współpracy.

W ciągu tych sześciu dekad, stosunki chińsko-francuskie zawsze podążały z duchem czasu. Nasze dwa kraje przejęły inicjatywę w nawiązaniu wszechstronnego strategicznego partnerstwa i rozpoczęciu instytucjonalnego strategicznego dialogu w relacjach Chin z państwami zachodnimi. Przewodziliśmy współpracy w dziedzinie lotnictwa i energii jądrowej oraz na rynkach stron trzecich. Byliśmy jednymi z pierwszych, którzy wspólnie otworzyli centra kulturalne i rozpoczęli działania związane z rokiem kultury, tworząc wskazówki odnoszące się do wzajemnego uczenia się między cywilizacjami. Współpraca między Chinami i Francją przyczyniła się do zawarcia porozumienia klimatycznego z Paryża oraz powstania globalnych ram różnorodności biologicznej Kunming-Montreal, co znacznie przyśpieszyło realizację globalnej agendy klimatycznej.

Historia jest naszym najlepszym nauczycielem. Żyjemy w świecie, który jest daleki od spokoju i  kolejny raz stoi przed wieloma zagrożeniami. Chiny są gotowe współpracować z Francją w duchu, który przyświecał nawiązaniu naszych stosunków dyplomatycznych, w celu stworzenia silniejszego, wszechstronnego partnerstwa strategicznego między naszymi dwoma krajami i wnoszenia nowego wkładu w ściślejszą współpracę światowej społeczności.

– Chiny jeszcze szerzej otworzą się na świat i pogłębią współpracę z Francją oraz innymi krajami. 

W tym roku przypada 75. rocznica powstania Chińskiej Republiki Ludowej. Przez 75 lat wytrwałej ciężkiej pracy, Chińczycy przekształcili Chiny ze zubożałego kraju, w drugą co do wielkości gospodarkę na świecie. Kilkaset milionów ludzi mieszkających na obszarach wiejskich zostało wyciągniętych z ubóstwa, co można uznać jako cud w historii ludzkości. Chińska gospodarka odnotowała 5,2 proc. wzrost w 2023 r. i oczekuje się, że w 2024 r. wzrośnie o około 5 proc., przy większych postępach w kierunku wysokiej jakości rozwoju. Chiny pozostaną źródłem globalnego wzrostu i stworzą możliwości rozwoju dla wszystkich krajów. 

Jedną z rzeczy, która umożliwiła rozwój Chin, jest nasze zdecydowane zaangażowanie w otwarcie. Mamy nadzieję, że większa liczba wysokiej jakości francuskich produktów rolnych i kosmetyków trafi na chiński rynek, aby zaspokoić stale rosnące potrzeby Chińczyków, którzy dążą do osiągnięcia lepszej jakości życia. Zapraszamy do Chin inwestycje firm z Francji i innych krajów. W tym celu w pełni otworzyliśmy chiński sektor produkcyjny i będziemy działać szybciej, aby rozszerzać dostęp do rynku usług telekomunikacyjnych, medycznych i innych. Wprowadziliśmy również w życie, 15-dniową politykę zwolnień z obowiązku wizowego dla podróżnych z wielu krajów, w tym z Francji i podjęliśmy dalsze środki w celu ułatwienia podróżowania do Chin i dokonywania płatności przez obcokrajowców w Chinach.

Otwierając się, Chiny zachęcają również chińskie firmy do wejścia na rynek globalny. Francja przyspiesza reindustrializację opartą na zielonych innowacjach, podczas gdy Chiny przyspieszają rozwój sił wytwórczych nowej jakości. Nasze dwa kraje mogą zacieśnić współpracę w dziedzinie  innowacji i wspólnie promować ekologiczny rozwój. Niektóre chińskie firmy otworzyły fabryki akumulatorów we Francji. Chiński rząd wspiera kolejne chińskie firmy, które prowadzą inwestycje we Francji. Mamy nadzieję, że Francja zadba o to, by działały one w uczciwym i sprawiedliwym otoczeniu biznesowym.

– Chiny wzmocnią komunikację i koordynację z Francją, aby utrzymać pokój i stabilność w świecie.

W tym roku przypada 70. rocznica uchwalenia Pięciu Zasad Pokojowego Współistnienia. Siedemdziesiąt lat temu, premier Chin Zhou Enlai po raz pierwszy przedstawił w całości pięć zasad: „wzajemny szacunek dla suwerenności i integralności terytorialnej, wzajemna nieagresja, wzajemne nieingerowanie w wewnętrzne sprawy drugiej strony, równość i obopólne korzyści oraz pokojowe współistnienie”. Przez 70 lat, Pięć Zasad Pokojowego Współistnienia było powszechnie akceptowane i uznawane przez kraje na całym świecie. Stały się one ważną normą rządzącą współczesnymi stosunkami międzynarodowymi.

Chiny wiernie działają zgodnie z Pięcioma Zasadami Pokojowego Współistnienia. W ciągu ostatnich ponad 70 lat od swojego powstania, Nowe Chiny nigdy nie wywołały wojny, a także nie okupowały ani centymetra obcej ziemi. Chiny są jedynym krajem na świecie, który w swojej konstytucji zawarł zobowiązanie do pokojowego rozwoju, a także jedynym krajem wśród głównych państw posiadających broń jądrową, który zobowiązał się do nieużycia broni jądrowej jako strona pierwsza.

W ostatnich latach zaproponowałem Globalną Inicjatywę Rozwoju, Globalną Inicjatywę Bezpieczeństwa i Globalną Inicjatywę Cywilizacyjną. W ramach wysiłków Chin na rzecz poprawy globalnego zarządzania i rozwiązywania trudnych kwestii dotyczących rozwoju społecznego, te trzy inicjatywy zyskały poparcie ponad 100 krajów i organizacji międzynarodowych.

Chiny rozumieją reperkusje kryzysu ukraińskiego dla narodów Europy. Chiny nie rozpoczęły kryzysu ukraińskiego, nie są jego stroną, ani uczestnikiem. Mimo to Chiny odgrywają konstruktywną rolę w dążeniu do pokojowego rozwiązania tego kryzysu. Wystosowałem wiele apeli, m.in. o przestrzeganie celów i zasad Karty Narodów Zjednoczonych, poszanowanie suwerenności i integralności terytorialnej wszystkich krajów oraz poszanowanie uzasadnionych obaw wszystkich stron w kwestii bezpieczeństwa. Podkreśliłem, że nie wolno używać broni jądrowej i nie wolno doprowadzić do wybuchu wojny nuklearnej. Chiny dostarczyły Ukrainie wiele transportów pomocy humanitarnej i wielokrotnie wysyłały swojego specjalnego przedstawiciela, którego celem była mediacja między zainteresowanymi krajami. Im dłużej będzie trwał kryzys na Ukrainie, tym większe szkody wyrządzi on Europie i całemu światu. Chiny mają nadzieję, że pokój i stabilność powrócą do Europy w najbliższym czasie. Jesteśmy gotowi współpracować z Francją i całą społecznością międzynarodową w celu znalezienia rozsądnego wyjścia z tego kryzysu.

Konflikt palestyńsko-izraelski chwyta za serce również nas. Jedynym jego rozwiązaniem jest ustanowienie niepodległego państwa Palestyna. Historia wielokrotnie pokazywała, że powracający problem palestyńsko-izraelski jest zasadniczo zakorzeniony w niepowodzeniach podczas faktycznego egzekwowania odpowiednich rezolucji ONZ, w ciągłej erozji fundamentów rozwiązania dwupaństwowego i odejściu od procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie. Chiny i Francję łączy wiele wspólnego w kwestii palestyńsko-izraelskiej. W związku z tym niezwykle ważne jest, abyśmy zacieśnili współpracę i przyczynili się do przywrócenia pokoju na Bliskim Wschodzie.

Konfucjusz zauważył, że „człowiek prawdziwie moralny to taki, który jest zarówno przyjazny, jak i niezależny, który nie idzie na kompromis ze swoimi zasadami i który jest niezależny, bez żadnych uprzedzeń i opowiadania się po którejś ze stron. Jest on niezachwianie niewzruszony w swej sile!” Francuski pisarz Romain Rolland powiedział, że „o wiele łatwiej jest dać się prowadzić, niż myśleć samodzielnie. Ta abdykacja jest sednem nieszczęścia”. Zarówno Chiny, jak i Francja, będąc głównymi krajami w świecie, cenią sobie niepodległość. Nasze interakcje w długim biegu przez historię, wyzwoliły ogromną energię, która kołysze trajektorią świata. Teraz stoimy w kolejnym historycznym punkcie wyjścia. Połączmy więc ręce w tej nowej podróży, ku większemu postępowi w stosunkach chińsko-francuskich, z korzyścią dla naszych dwóch krajów i całego świata!

źródło: polish.cri.cn