Handel między Stanami Zjednoczonymi a Chinami osiągnął w zeszłym roku rekordowy poziom, mimo że ich stosunki dyplomatyczne uległy pogorszeniu.

Stosunki między krajami osiągnęły nowe minima w ostatnich dniach po tym, jak chiński balon przeleciał nad Stanami Zjednoczonymi. Pekin zaprzecza twierdzeniom USA, że był używany do szpiegowania.

Od 2018 roku dwie największe gospodarki świata również toczą wojnę handlową.

Nowe dane pokazują, że import USA z Chin wzrósł w ubiegłym roku do 536,8 mld USD, ponieważ amerykańscy kupujący wydawali więcej na chińskie towary, w tym zabawki i telefony komórkowe. W tym samym okresie eksport USA do Chin wzrósł do 153,8 mld USD.

Podczas gdy wzrost wymiany handlowej między tymi dwoma krajami jest częściowo wynikiem rosnących kosztów życia, liczby wskazują również na to, jak bardzo zależne są od siebie Stany Zjednoczone i Chiny, nawet po latach konfliktu handlowego między nimi.