Zniesienie przez Hongkong ograniczeń w podróżowaniu, w połączeniu z ponownym otwarciem granicy w styczniu 2023 r. toruje drogę do silnego ożywienia ruchu lotniczego. Liczba pasażerów od końca 2022 roku wzrosła i odzyskała 52% poziomu z 2019 roku, osiągając 3,1 miliona w kwietniu 2023 roku.

Miasto jest przygotowane do uwolnienia stłumionego popytu, stopniowego wznowienia tras i ożywienia ruchu, pomimo przeciwności gospodarczych i napięć geopolitycznych. Rozpoczęta przez rząd kampania promocyjna „Hello Hong Kong” z biletami lotniczymi i „pakietami powitalnymi” powinna jeszcze bardziej przyciągnąć turystów z całego świata i pobudzić entuzjazm do podróżowania.

Ostatnie dane o ruchu na międzynarodowym lotnisku w Hongkongu pokazują pozytywne nastawienie zarówno do podróży turystycznych, jak i służbowych. Liczba pasażerów w kwietniu 2023 r. była 25 razy większa niż w tym samym okresie w 2022 r. Trasy krótkodystansowe także notują spore ożywienie. Krótkoterminowy optymizm jest również wysoki w odniesieniu do nadchodzących podróży letnich.

Nadal istnieją pewne wyzwania, które osłabiają perspektywy wzrostu i hamują tempo ożywienia gospodarczego. Ryzyko – od niedoborów siły roboczej po trasy, które jeszcze nie zostały w pełni wznowione, gwałtownie rosnąca inflacja i wyższe ceny biletów lotniczych – może zagrozić krótkoterminowym planom lotniska w Hongkongu odzyskania czołowej roli międzynarodowego węzła lotniczego. Analitycy spodziewają się, że mimo aktualnej dynamiki wzrostu, pełne ożywienie zajmie trochę czasu, a ruch wróci do poziomów z 2019 r. dopiero pod koniec 2024 r.