Przewodniczący Chin Xi Jinping i premier Węgier Viktor Orban spotkali się z dziennikarzami po ich rozmowach w Kancelarii Premiera w Budapeszcie.

Xi zwrócił uwagę, że w tym roku przypada 75. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między Chinami a Węgrami. W ciągu tych 75 lat obie strony konsekwentnie przestrzegały zasad wzajemnego szacunku, równego traktowania i wzajemnych korzyści, a także poprowadziły stosunki między dwoma krajami w dobrym kierunku i weszły one obecnie w najlepszy okres w historii.

Xi powiedział, że przeprowadził serdeczne, przyjazne i owocne rozmowy z premierem Orbanem, dokonał wymiany zdań na temat rozwoju stosunków chińsko-węgierskich w Nowej Erze, a także kwestii będących przedmiotem wspólnego zainteresowania obu stron. Osiągnęliśmy szeroki konsensus i byliśmy świadkami wymiany szeregu ważnych dwustronnych dokumentów dotyczących współpracy. Jestem pełen wiary w perspektywy rozwoju stosunków między naszymi krajami- stwierdził Xi.

Xi Jinping podkreślił, że premier Orban i on sam zgadzają się, że Chiny i Węgry od dawna są dobrymi przyjaciółmi, którzy obdarzają się wzajemnym zaufaniem i służą pomocą oraz są dobrymi partnerami w kształtowaniu korzystnej dla obu stron współpracy, co zasługuje na dalsze podnoszenie poziomu stosunków dwustronnych i wzbogacanie współpracy między oboma krajami. Obie strony ustalą kompleksowe partnerstwo strategiczne Chiny-Węgry na każdą pogodę w Nowej Erze jako nowy punkt wyjścia do rozwoju stosunków między oboma krajami i pragmatycznej współpracy na wyższym poziomie.

Chiny bardzo doceniają zdecydowane przestrzeganie przez stronę węgierską zasady jednych Chin i będą nadal zdecydowanie wspierać ścieżkę rozwoju Węgier zgodnie z ich krajowymi warunkami.

Obie strony wzmocnią połączenie strategii rozwoju, pogłębią współpracę w dziedzinie gospodarki i handlu, inwestycji i finansów, przyspieszą budowę kluczowych projektów, takich jak kolej węgiersko-serbska, rozszerzą współpracę w branżach wschodzących i będą kultywować rozwój nowej jakości sił produkcyjnych, aby dać impuls do rozwoju gospodarczego i społecznego obu krajów.

Obie strony będą nadal wspierać nauczanie języków obu krajów, dobrze wykorzystywać platformę centrów kulturalnych utworzonych przez siebie nawzajem, wzmacniać wymianę i współpracę w dziedzinie sportu, mediów, wymiany lokalnej i innych obszarach, aby promować wzajemne zrozumienie cywilizacji i wymiany międzyludzkiej. Obie strony będą dalej optymalizować swoje polityki wjazdowe i wyjazdowe, wzmacniać bezpośrednie loty między oboma krajami, aby tworzyć korzystniejsze warunki dla rozwoju dwustronnej wymiany międzyludzkiej.

Chiny przywiązują wagę do kompleksowego partnerstwa strategicznego Chiny-UE i uważają, że Europa jest ważnym biegunem w wielobiegunowym świecie i ważnym partnerem w promowaniu modernizacji w stylu chińskim. Chiny wspierają Węgry w odgrywaniu większej roli w UE oraz w promowaniu nowego i szerszego rozwoju stosunków Chiny-UE.

Obie strony zgadzają się, że Chiny i Węgry podzielają podobne poglądy i stanowiska w sprawie sytuacji międzynarodowej i regionalnej oraz są skłonne wzmocnić komunikację i współpracę na arenie wielostronnej, aktywnie wspierać równą i uporządkowaną wielobiegunowość na świecie oraz powszechną i integracyjną globalizację gospodarczą, zdecydowanie chronić międzynarodową sprawiedliwość i promować budowanie społeczności o wspólnej przyszłości dla ludzkości.

Xi wyraził przekonanie, że dzięki wspólnym wysiłkom obu stron, Chiny i Węgry będą miały lepsze jutro.

Premier Orban powiedział, że Węgry i Chiny łączy głęboka przyjaźń i solidne relacje. Strona węgierska przestrzega zasady jednych Chin. Obie strony szanują i wspierają się nawzajem, a obopólnie korzystna współpraca przynosi korzyści ich obywatelom. Węgry wspierają szereg globalnych inicjatyw przedstawionych przez przewodniczącego Xi Jinpinga i popierają wnioski zaproponowane przez Chiny w celu promowania pokojowego rozwiązywania konfliktów regionalnych, takich jak kryzys na Ukrainie. Strona węgierska ma nadzieję na dalsze zacieśnianie stosunków węgiersko-chińskich i chce mocno zintensyfikować swój udział w procesach modernizacji.

źródło: polish.cri.cn