Z okazji wizyty państwowej przewodniczącego Chin Xi Jinpinga na Węgrzech Shen Haixiong, wiceminister Wydziału Publicznego KC KPCh i prezes CMG podpisał Memorandum o pogłębianiu współpracy między CMG a Węgierską Fundacją Wspierania Mediów i Zarządzania Aktywami (MASAMF) z Dánielem Pappem, prezesem MASAMF oraz Porozumienie o strategicznej współpracy między CMG a Węgierskim Narodowym Urzędem Turystyki z László Könnyidem, dyrektorem tej instytucji. Przewodniczący Xi Jinping i premier Węgier Viktor Orbán byli świadkami wymiany powyższych dokumentów o współpracy.

W ostatnich latach CMG utrzymywała przyjazne kontakty i prowadziła owocną współpracę z powyższymi dwiema organizacjami. W celu dalszego wzmocnienia wymiany i współpracy kulturalnej i międzyludzkiej obu krajów oraz kontynuowania tradycyjnej przyjaźni między dwoma narodami, CMG podpisała dokumenty o współpracy z powyższymi instytucjami, przyczyniając się do przekształcenia stosunków chińsko-węgierskich w kompleksowe partnerstwo strategiczne na każdą pogodę w Nowej Erze poprzez wymianę wiadomości i informacji, koprodukcję i emisję programów, wymianę technologii medialnych i ochronę dziedzictwa kulturowego oraz współorganizowanie działań.

Węgierska Fundacja Wspierania Mediów i Zarządzania Aktywami jest funduszem powierniczym utworzonym przez węgierski rząd w celu finansowania, kierowania i zarządzania Węgierską Telewizją Państwową, Radiem Państwowym, Węgierską Agencją Prasową i Danube TV. Węgierski Narodowy Urząd Turystyki jest organem turystycznym rządu węgierskiego, odpowiedzialnym za budowanie marki turystycznej kraju, promocję zasobów turystycznych i promocję branży modowej.

źródło: polish.cri.cn