W dniu 6 maja przed południem czasu lokalnego, przewodniczący ChRL Xi Jinping uczestniczył w Pałacu Elizejskim w Paryżu, w trójstronnym spotkaniu przywódców Chin, Francji i UE, w którym wzięli również udział prezydent Francji Emmanuel Macron i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Xi Jinping zaznaczył, że Chiny zawsze traktują relacje chińsko-europejskie ze strategicznej i długoterminowej perspektywy, uznając Europę za ważny kierunek chińskiej dyplomacji i ważnego partnera w realizacji chińskiej modernizacji. „Mamy nadzieję, że relacje chińsko-francuskie i chińsko-europejskie będą się wzajemnie wspierać i rozwijać” – dodał Xi Jinping.

Chiński przywódca podkreślił, że dzisiejszy świat wkroczył w nowy okres zawirowań i zmian, dlatego Chiny i UE – jako dwie ważne siły w świecie – powinny utrzymywać partnerskie stosunki, kontynuować dialog i współpracę, pogłębiać strategiczną komunikację, wzmacniać strategiczne wzajemne zaufanie, budować strategiczny konsensus, prowadzić strategiczną koordynację oraz wspierać stabilny i zdrowy rozwój stosunków Chiny–UE, a także wnosić stale, nowy wkład w pokój i rozwój na świecie.

Xi Jinping podkreślił, że relacje między Chinami i Europą łączą mocne wewnętrzne siły i szerokie perspektywy rozwoju, nie są one ukierunkowane przeciwko innym stronom, nie są uzależnione od innych stron, ani nie podlegają wpływom innych stron. Wyraził nadzieję, że instytucje Unii Europejskiej będą potrafiły właściwie zrozumieć Chiny i opracują pozytywną politykę wobec Chin. Obie strony powinny szanować swoje podstawowe interesy i główne obawy, a także utrzymywać polityczne podstawy stosunków chińsko-europejskich oraz podstawowe zasady stosunków międzynarodowych. Obie strony powinny dobrze przygotować się do kolejnego spotkania przywódców Chin i Europy, jak również rozmów na najwyższym szczeblu dotyczących strategii, gospodarki i handlu, zielonej transformacji i cyfryzacji, aby stworzyć stabilne i godne zaufania partnerstwo w łańcuchach przemysłowych. 

Xi Jinping zauważył, że chiński przemysł OZE wypracował swoje prawdziwe umiejętności w otwartej konkurencji i reprezentuje zaawansowane zdolności produkcyjne. Przyczynił się nie tylko do zwiększenia globalnej podaży i złagodzenia presji inflacyjnej, ale także posiada ogromny wkład w globalną walkę ze zmianami klimatycznymi i zieloną transformację. Zarówno z punktu widzenia przewagi komparatywnej, jak i popytu na światowym rynku, nie ma czegoś takiego jak „nadwyżka chińskich zdolności produkcyjnych”. Istotą współpracy między Chinami a Europą jest wzajemne uzupełnianie się i wspólne korzyści. Obie strony łączy szeroki zakres wspólnych interesów i ogromne możliwości jakie przynosi współpraca w dziedzinie zielonej i cyfrowej transformacji. Obie strony powinny rozważnie podejść do rozwiązywania sporów handlowych poprzez dialog i negocjacje, uwzględniając uzasadnione obawy drugiej strony.

Macron przypomniał, że w tym roku przypada 60 rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między Francją i Chinami. Współpraca francusko-chińska przyniosła wiele doniosłych rezultatów. Prezydent Francji cieszy się, że trójstronne spotkanie przywódców Francji, Chin i UE odbyło się podczas trzeciej wizyty przewodniczącego Xi Jinpinga we Francji. Jest to kontynuacja wcześniejszych spotkań trójstronnych, przywódców Francji, Chin i UE oraz pilna potrzeba reagowania na różnorodne wyzwania międzynarodowe. W obliczu poważnych wyzwań, z którymi obecnie zmaga się świat oraz kluczowego punktu zwrotnego w stosunkach międzynarodowych, Francja i Unia Europejska bardziej niż kiedykolwiek wcześniej potrzebują zacieśnionej współpracy z Chinami, co ma istotne znaczenie dla przyszłości Europy. Francja jest gotowa do zacieśnienia dialogu i współpracy z Chinami, w celu pogłębienia wzajemnego zaufania i przyjaźni między Francją i Chinami oraz między UE i Chinami. Strona europejska nie zgadza się na „oddzielenie się” od Chin i zaprasza chińskie przedsiębiorstwa do inwestowania i rozpoczęcia współpracy w Europie. Prezydent Francji wyraził nadzieję na zacieśnienie współpracy z Chinami w celu wspólnego utrzymania bezpieczeństwa i stabilności łańcuchów wartości i dostaw w Europie. Francja chce ściślej współpracować z Chinami w celu przeciwdziałania globalnym wyzwaniom, takimi jak zmiany klimatyczne, bioróżnorodność morska i w innych kwestiach.

Ursula Von der Leyen stwierdziła, że stosunki między UE i Chinami są dobre i przypomniała, że w przyszłym roku będzie obchodzona 50. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między UE i Chinami. Rola Chin w sprawach globalnych jest niebagatelnie ważna, dlatego utrzymanie dobrych stosunków z Chinami jest niezmiernie ważne dla UE i będzie to miało wpływ na zdolności UE do lepszego radzenia sobie z wyzwaniami globalnymi, takimi jak zmiany klimatu, czy kryzys na Ukrainie. UE ma nadzieję na obdarzenie się wzajemnym szacunkiem z Chinami, poszukiwanie wspólnych punktów, zacieśnienie zaufania, unikanie nieporozumień oraz wspólną obronę międzynarodowego porządku opartego na prawie międzynarodowym, co przyczyni się do pokoju, bezpieczeństwa i dobrobytu na świecie. UE docenia wysiłki i osiągnięcia Chin w dziedzinie zielonej transformacji oraz uznaje prawa Chin do obrony swoich interesów rozwojowych i chce kontynuować szczery dialog i zacieśnienie współpracy z Chinami.

W sprawie kryzysu na Ukrainie, Xi Jinping zauważył, że zarówno Chiny, Francja, jak i Unia Europejska, wspierając polityczne rozwiązanie kryzysu na Ukrainie, pragną jak najszybszego zawieszenia broni i przywrócenia pokoju w Europie. Należy wspólnie przeciwdziałać rozprzestrzenieniu się i eskalacji działań wojennych, należy stworzyć warunki dla rozmów pokojowych oraz wspólnie chronić międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne i żywnościowe, a także stabilność łańcuchów dostaw. Chiny nie są ani inicjatorem, ani stroną konfliktu na Ukrainie i stale zabiegają o pokój i stawiają na rozmowy pokojowe. Obiektywna i sprawiedliwa postawa Chin oraz ich konstruktywna rola, spotkały się z szeroką aprobatą społeczności międzynarodowej. Chiny chcą kontynuować komunikację w tej sprawie ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.

W kwestii konfliktu palestyńsko-izraelskiego, Xi Jinping podkreślił, że pilną sprawą jest jak najszybsze osiągnięcie całkowitego zawieszenia broni, a priorytetem jest zapewnienie pomocy humanitarnej, natomiast fundamentalnym wyjściem jest wdrożenie „dwupaństwowego rozwiązania”. Strona chińska popiera przystąpienie Palestyny jako pełnoprawnego członka, do ONZ. Chiny i UE posiadają dużo punktów wspólnych w sprawie konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Strona chińska jest gotowa wspierać zorganizowanie międzynarodowej konferencji pokojowej o większej skali, bardziej autorytatywnej i skutecznej, w celu ustalenia konkretnego harmonogramu i mapy drogowej wdrażania „dwupaństwowego rozwiązania”, aby przyspieszyć osiągnięcie powszechnego, sprawiedliwego i trwałego rozwiązania problemu palestyńskiego.

źródło: polish.cri.cn