Przewodniczący Chin Xi Jinping spotkał się 6 maja z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem w Pałacu Elizejskim w Paryżu.

Xi powiedział, że jest zadowolony z zaproszenia do złożenia trzeciej wizyty państwowej we Francji przy okazji 60. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Chinami a Francją. 60 lat stosunków chińsko-francuskich skłania nas do głębszego zastanowienia się nad tym, jak rozpocząć kolejne 60 lat. W obliczu niewidzianych od stulecia zmian na świecie obie strony powinny trzymać się pierwotnych założeń stosunków dyplomatycznych, które opierają się na niezależności, wzajemnym zrozumieniu, dalekowzroczności oraz osiąganiu wzajemnych korzyści, a także nadać im nowe konotacje na miarę czasów. Chiny i Francja powinny przestrzegać zasady niezależności i samodzielności oraz współpracować, aby zapobiec „nowej zimnej wojnie” lub konfrontacji między obozami; powinny przestrzegać zasady wzajemnego zrozumienia i współpracować w celu promowania harmonijnego współistnienia wielobarwnego świata; przestrzegać zasady dalekowzroczności i współpracować w celu promowania wielobiegunowości w równy i uporządkowany sposób; przestrzegać zasady wzajemnych korzyści i przeciwstawić się „oddzieleniu i zerwaniu łańcuchów”.

Xi podkreślił, że Chiny są gotowe utrzymać strategiczną komunikację z Francją, szanować nawzajem swoje podstawowe interesy i umacniać strategiczną stabilność stosunków dwustronnych, dodatkowo wykorzystać szeroki potencjał wzajemnie korzystnej współpracy i promować wzrost równowagi w handlu dwustronnym. Chiny są gotowe importować więcej wysokiej jakości francuskich produktów i promować mechanizm „od francuskiego gospodarstwa rolnego do chińskiego stołu”. Xi wyraził nadzieję, że Francja będzie eksportować do Chin więcej zaawansowanych technologicznie produktów o wysokiej wartości dodanej.

Xi podkreślił, że Chiny i Francja są potęgami kulturalnymi, a obie strony powinny wzmacniać wymianę kulturalną i rozwijać więzi międzyludzkie, organizować różne działania w ramach Chińsko-Francuskiego Roku Kultury i Turystyki oraz aktywnie promować współpracę w ramach wspólnej ochrony i renowacji zabytków kultury oraz nawiązać kontakty miejsc światowego dziedzictwa obu krajów.

Macron przypomniał, że w tym roku Francja i Chiny wspólnie świętują 60. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych. Francja i Chiny utrzymują przyjazne stosunki i owocną współpracę, nie tylko w zakresie najnowocześniejszych technologii, ale także w kwestiach globalnych, takich jak przeciwdziałanie zmianom klimatu i ochrona bioróżnorodności mórz. Podczas wizyty przewodniczącego Xi obie strony podpisały szereg umów o współpracy, co po raz kolejny jest wyrazem potencjału i dobrych perspektyw współpracy francusko-chińskiej.

źródło: polish.cri.cn