Wieczorem 6 maja przewodniczący Chin – Xi Jinping, wraz z prezydentem Francji – Emmanuelem Macronem, wziął udział w ceremonii zamknięcia VI spotkania Chińsko-Francuskiej Rady Przedsiębiorców z w Teatrze Marigny w Paryżu we Francji i wygłosił przemówienie.

Xi Jinping stwierdził, że w tym roku przypada 60. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między Chinami a Francją. W ciągu ostatnich 60 lat Chiny i Francja były szczerymi przyjaciółmi. Oba kraje nawiązały bliskie, trwałe i wszechstronne partnerstwo strategiczne, a stosunki chińsko-francuskie zawsze były na czele stosunków Chin z krajami zachodnimi i stały się wzorem dla krajów o różnych cywilizacjach, systemach i poziomach rozwoju, w dążeniu do wspólnego rozwoju.

Chiny i Francja są ważnymi przedstawicielami cywilizacji Wschodu i cywilizacji zachodniej. Pomiędzy Chinami i Francją nie ma geopolitycznych sprzeczności, ani fundamentalnych konfliktów interesów, a łączy je duch niezależności, a co ważniejsze, pragmatyczna współpraca z szerokim wachlarzem interesów. Stojąc na nowym rozdrożu w rozwoju społecznym i w obliczu zmian, jakie zachodzą na świecie, Chiny są gotowe do ścisłej współpracy z Francją we wszystkich aspektach wymiany i współpracy, aby podnieść stosunki chińsko-francuskie na wyższy poziom i realizować większe osiągnięcia.

Patrząc w przyszłość, jesteśmy gotowi do współpracy ze stroną francuską w celu wzbogacenia treści gospodarczej i handlowej wszechstronnego partnerstwa strategicznego między Chinami a Francją. Zawsze uważaliśmy Francję za priorytetowego i wiarygodnego partnera i jesteśmy zaangażowani w poszerzanie zakresu i pogłębianie naszych dwustronnych stosunków gospodarczych i handlowych. Chiny podjęły decyzję o przedłużeniu do końca 2025 r. ruchu bezwizowego dla obywateli 12 państw, w tym Francji, co pomoże promować wymianę międzyludzką między oboma krajami.

Patrząc w przyszłość, jesteśmy gotowi współpracować z Francją w celu promowania wzajemnie korzystnej współpracy między Chinami a UE.  Chiny będą niezależnie rozszerzać na świat usługi telekomunikacyjne, medyczne itp. Będą dalej otwierać swój rynek, tworząc więcej możliwości rynkowych dla przedsiębiorstw ze wszystkich krajów, w tym firm francuskich i europejskich.

Patrząc w przyszłość, jesteśmy gotowi do współpracy z Francją, aby sprostać globalnym wyzwaniom. Chiny i Francja powinny praktykować prawdziwy multilateralizm, kompleksowo i głęboko promować reformę Światowej Organizacji Handlu, chronić autorytet i skuteczność wielostronnego systemu handlowego z Światową Organizacją Handlu w jego centrum, promować budowę otwartej gospodarki światowej oraz promować globalizację gospodarczą.

Xi podkreślił, że w planach jest wdrożenie ważnych środków mających na celu dalsze pogłębienie reform w sposób wszechstronny, stałe rozszerzanie otwarcia instytucjonalnego i dalsze rozszerzanie dostępu do rynku, co zapewni szerszą przestrzeń rynkową krajom na całym świecie, w tym Francji, i przyniesie więcej możliwości współpracy korzystnej dla obu stron. Francuscy przedsiębiorcy mogą aktywnie uczestniczyć w procesie modernizacji w stylu chińskim i dzielić się możliwościami rozwoju Chin.

Xi Jinping zwrócił uwagę, że za nieco ponad dwa miesiące na pięknych brzegach Sekwany rozpoczną się Igrzyska olimpijskie w Paryżu. Igrzyska Olimpijskie są symbolem jedności i przyjaźni oraz kwintesencją wzajemnego uczenia się między cywilizacjami. 

Pozostańmy wierni pierwotnemu dążeniu do nawiązania stosunków dyplomatycznych, odnówmy naszą tradycyjną przyjaźń, pracujmy razem, aby stworzyć nową erę współpracy chińsko-francuskiej i wspólnie napiszmy nowy rozdział we wspólnocie o wspólnej przyszłości dla ludzkości! – dodał Xi Jinping.

źródło: polish.cri.cn