26 czerwca w Warszawie, w ambasadzie Chińskiej Republiki Ludowej, odbył się dialog z mediami i think tankami pod hasłem „Inicjatywa Pasa i Szlaku jako impuls do współpracy Chińsko-Polskiej”.

Dialog został zainicjowany z okazji przypadającej w tym roku 10. rocznicy powołania Inicjatywy Pasa i Szlaku, która została przedstawiona przez przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej, Xi Jinpinga, podczas jego wizyty w Kazachstanie w 2013 roku.

Dwustronna wymiana handlowa

Uczestnicy spotkania podkreślali, że infrastruktura budowana w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku nie może służyć tylko jednemu kierunkowi, z chińskiego wybrzeża do Europy. Szlak powinien być wykorzystywany do dwustronnej wymiany handlowej, w której jak dotychczas, strona polska odczuwa zdecydowany niedosyt. We wspólnym interesie leży także modernizacja i rozbudowa portów granicznych, takich jak choćby Małaszewicze, stanowiących chińską bramę do Europy.

Współpraca z szacunkiem

Podczas rozmów zostało poruszonych wiele ważnych aspektów Inicjatywy Pasa i Szlaku, sprowadzających się do zgodnego stwierdzenia, że tylko pokojowe, przyjazne, tolerancyjne i otwarte działania, oparte o wzajemne poszanowanie tradycji i kultury, mogą sprawić, że ta globalna inicjatywa przysłuży się dobru całej ludzkości.

„Żyjemy w czasach wielkich wyzwań globalnych, z którymi będziemy mogli poradzić sobie tylko wspólnie. Siedzimy w jednej łodzi, bez względu na to, czy w Pekinie, czy w Szanghaju, czy w Warszawie” – powiedział profesor Zbigniew Góralczyk.

Przedstawił on 10 tez związanych z jego spojrzeniem na BRI i podkreślił, że tworzona dekadę temu strategia musi zostać skorygowana w oparciu o dynamikę zmian, jakie zaszły w ostatnich latach. Profesor podkreślił, że dziś nie mniej ważne niż rozbudowa infrastruktury i rozwój relacji biznesowych, są kwestie związane z cyberbezpieczeństwem czy ochroną zdrowia.

Zwrócił też uwagę na potrzebę wymiany naukowej pomiędzy naszymi krajami, wspólne badania i technologie.

Spośród swych 10 tez za najważniejszą uznał bezpieczeństwo klimatyczne, żywnościowe, energetyczne i cyberprzestrzeni, a nie tylko kalkulacje czysto handlowe.

Lepiej raz zobaczyć niż sto razy usłyszeć

Marek Traczyk, prezes Stowarzyszenia Polskich Mediów oraz prezes Warszawskiej Izby Gospodarczej, podkreślał rosnące z miesiąca na miesiąc zainteresowanie polskich podmiotów gospodarczych wymianą handlową z ChRL. Zwracał również uwagę na konieczność intensyfikacji obiegu informacji o ChRL w Polsce i o Polsce w ChRL, które są niezbędne dla przedsiębiorców, którzy chcą angażować się we współpracę.

Prezes SPM, który jest organizatorem międzynarodowych kongresów mediów od ponad 20 lat, podkreślił także wagę wzajemnej wymiany dziennikarzy, którzy tylko będąc na miejscu bezpośrednio dotykają kultury odwiedzanego kraju, słuchają mieszkańców i na własne oczy oglądają ich życie. I tylko dzięki temu mogą, po powrocie do swojego kraju rzetelnie opisać odwiedzane miejsce w sposób, który pozwoli zrozumieć tak odmienne i odległe kultury jakimi są Polska i Chiny. Dotyczy to zresztą dziennikarzy z całego świata.

Poznajmy się przez literaturę

Profesor Zhao Gang, wiceprezes Pekińskiego Uniwersytetu Studiów Zagranicznych, piękną polszczyzną zaapelował o więcej przekładów i tłumaczeń wydawnictw, dzieł zarówno polskiej jak i chińskiej literatury, by w ten sposób przybliżyć kulturę i tradycję obu narodów.

Gang sam jest wybitnym polonistą i tłumaczem. Został odznaczony orderem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, w uznaniu zasług dla popularyzacji polskiej kultury i literatury w Chinach.

Profesor Zhao Gang jest dziekanem Wydziału Języków i Kultur Europejskich Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych, wybitnym tłumaczem wielu dzieł polskich prozaików i poetów, w tym Gombrowicza, Lema i Herberta.

Nowa karta Inicjatywy Pasa i Szlaku

Uczestnicy zgodnie doszli do wniosku, że kolejna dekada Nowego Jedwabnego Szlaku powinna opierać się nie tylko na rozbudowie dróg, mostów czy autostrad, ale także, równorzędnie, na wymianie naukowej i kulturalnej oraz globalnym bezpieczeństwie. Niech te dewizy będą nową kartą w globalnych relacjach.

Z niecierpliwością czekamy na zapowiedziany 3. szczyt Inicjatywy Pasa i Szlaku, który będzie pierwszym po turbulencjach związanych z Covid 19 i w nowej sytuacji geopolitycznej po konflikcie zbrojnym w Ukrainie.

W dialogu, ze strony gospodarzy udział wzięli: Sun Linjiang – ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie, Wu Hailong, prezes Chińskiego Stowarzyszenia Dyplomacji Publicznej, Jiang Yu, specjalny przedstawiciel ds. Współpracy między Chińską Republika Ludową, a państwami Europy Środkowej i Wschodniej, Tian Yuhong z Ogólnochińskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, Li Ruiyu – były ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w Królestwie Danii i Republice Włoskiej, profesor Zhao Gang – wiceprezes Pekińskiego Uniwersytetu Studiów Zagranicznych, Zhou Xiuyi – główny reporter European Times, konsultant przewodniczącego z Observer.com i Han Hua – założyciel i sekretarz generalny Beijing International Dialogue Club.