Chińska Rada Państwa wydała kompleksowy plan wsparcia wysokiego poziomu instytucjonalnego otwarcia pilotażowej strefy wolnego handlu w Szanghaju, poprzez dostosowanie jej do wysokich standardów międzynarodowych zasad gospodarczo-handlowych.

Strefa wolnego handlu przejmie inicjatywę w ustanawianiu systemów instytucjonalnych i modeli nadzoru, które są zgodne z wysokimi standardami zasad gospodarczo-handlowych, a także przekształci się w krajową strefę demonstracyjną instytucjonalnego otwarcia.

W planie przedstawiono łącznie 80 środków obejmujących siedem obszarów, w tym m.in. inicjatywy mające na celu przyspieszenie rozszerzenia otwarcia handlu usługami, ułatwienie handlu towarami i usługami, promowanie handlu cyfrowego i wzmocnienie ochrony praw własności intelektualnej, promowanie reform w dziedzinie zamówień publicznych, wspieranie reformy odpowiedniego „przygranicznego” systemu zarządzania oraz wzmocnienie budowy systemu zapobiegania ryzyku i jego kontroli.

Aby przyspieszyć otwarcie handlu usługami w strefie wolnocłowej, w planie wezwano do podjęcia wysiłków na rzecz dalszego otwarcia kluczowych sektorów, takich jak finanse i telekomunikacja, ułatwień w inwestycjach i finansowaniu transgranicznym, wspieraniu międzynarodowych korporacji w tworzeniu w Chinach centrów zarządzania kapitałem oraz poprawy jakości usług w sektorze telekomunikacyjnym.

Jeśli chodzi o handel towarami, w planie wezwano do poprawy zarządzania importem produktów specjalnych, takich jak wyroby medyczne, czy wino oraz do uproszczenia procedur kwarantanny w bazie próbnej w Szanghajskiej Strefie Wolnocłowej.

Zgodnie z planem w Szanghajskiej Strefie Wolnego Handlu zostaną wdrożone wysokie standardy zasad handlu cyfrowego. Strefa wolnocłowa zbada mechanizm legalnego, bezpiecznego i wygodnego transgranicznego przepływu danych, przyspieszy wysiłki na rzecz wzmocnienia pozycji przemysłu dzięki technologii cyfrowej i będzie wspierać nową konkurencyjność w handlu cyfrowym.

Kompleksowy plan obejmuje również środki mające na celu wzmocnienie ochrony znaków towarowych i patentów, promowanie reform w zamówieniach publicznych, poprzez dostosowanie ich do przepisów międzynarodowych, wspieranie współpracy międzynarodowej w sektorze ekologicznym oraz poprawę zasad nadzoru. (Z.T.)

źródło: polish.cri.cn