Delegaci Zgromadzenia Ogólnego ONZ przyjęli rezolucję w sprawie konieczności osiągnięcia „wszechstronnego, sprawiedliwego i trwałego” pokoju na Ukrainie zgodnie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych na nadzwyczajnej sesji specjalnej 23 lutego.

Co najmniej 141 krajów głosowało za, 32 wstrzymało się od głosu, a 7 — Białoruś, KRLD, Erytrea, Mali, Nikaragua, Rosja i Syria głosowały przeciw. Poprawki zaproponowane przez Republikę Białoruś zostały odrzucone. Wśród 32 wstrzymujących się znalazły się Chiny, Kirgistan, Kazachstan, Armenia i Uzbekistan.

Członkowie Zgromadzenia Ogólnego zażądali „natychmiastowego, całkowitego i bezwarunkowego wycofania przez Federację Rosyjską wszystkich swoich sił zbrojnych z terytorium Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową” i wezwali do zaprzestania działań wojennych.