Biuro Prasowe Rady Państwa poinformowało, że od 11 stycznia chińska Narodowa Administracja Imigracyjna oficjalnie wdraża pięć środków, aby bardziej ułatwić obcokrajowcom prowadzenie działalności gospodarczej, studiowanie i podróżowanie po Chinach.

  1. Złagodzenie wymogów dla obcokrajowców podczas ubiegania się o wizy na granicy. Cudzoziemcy, którzy pilnie muszą przyjechać do Chin w celach niedyplomatycznych i nieoficjalnych, takich jak: współpraca biznesowa i handlowa, wizyty i wymiana, inwestycje i przedsiębiorczość, odwiedzenie krewnych i załatwianie spraw osobistych, a nie mają czasu na ubieganie się o wizy za granicą, mogą aplikować o wizę portową w urzędzie ds. wiz portowych i uzyskać zgodę na wjazd do kraju na podstawie zaproszenia i innych, odpowiednich dokumentów uzupełniających.
  2. Zwolnienie z procedur kontrolnych cudzoziemców, którzy w ciągu 24 godzin przejeżdżają przez Chiny tranzytem. Na dziewięciu międzynarodowych lotniskach, w tym w Międzynarodowym Lotnisku Stołecznym w Pekinie, Międzynarodowym Porcie Lotniczym Pekin Daxing, Międzynarodowym Porcie Lotniczym Szanghaj-Pudong, Międzynarodowym Porcie Lotniczym Hangzhou Xiaoshan, Międzynarodowym Porcie Lotniczym Xiamen Gaoqi, Międzynarodowym Porcie Lotniczym Guangzhou Baiyun, Międzynarodowym Porcie Lotniczym Shenzhen Bao’an, Międzynarodowym Porcie Lotniczym Chengdu Tianfu i Międzynarodowym Porcie Lotniczym Xi’an Xianyang, pasażerowie w tranzycie bezpośrednim, nieprzekraczającym 24-godzin, są zwolnieni z procedur kontroli granicznej. Pasażerowie przylatujący i wylatujący posiadający międzynarodowe bilety przesiadkowe w ciągu 24 godzin i przesiadający się w którymkolwiek z powyższych portów lotniczych do państwa trzeciego lub regionu nie potrzebują wizy i są zwolnieni z kontroli granicznej.
  3. Dogodna lokalizacja punktów, w których obcokrajowcy w Chinach mogą ubiegać się o wizy. Cudzoziemcy, którzy przyjeżdżają do Chin na krótki okres czasu w celu zaangażowania się w działalność niedyplomatyczną lub nieoficjalną, taką jak: współpraca biznesowa i handlowa, wizyty i wymiana, inwestycje i przedsiębiorczość, odwiedzenie krewnych, zwiedzanie i turystyka oraz załatwianie spraw osobistych i muszą przedłużyć pobyt w Chinach z uzasadnionych powodów, mogą zwrócić się do administracji imigracyjnej organu bezpieczeństwa publicznego w miejscu pobytu o przedłużenie i ponowne wydanie wizy.
  4. Możliwość ubiegania się o wizy ponownego wjazdu przez obcokrajowców przebywających w Chinach, ale potrzebujących wielokrotnie wjeżdżać do Chin. Cudzoziemcy przebywający w Chinach, którzy muszą wielokrotnie wjeżdżać i wyjeżdżać z kraju z uzasadnionych powodów, mogą zwrócić się do administracji imigracyjnej organu bezpieczeństwa publicznego o odnowienie ważnej wizy wielokrotnego wjazdu wraz z zaproszeniem i innymi odpowiednimi materiałami uzupełniającymi.
  5. Uproszczenie w zakresie dokumentów wymaganych od obcokrajowców przebywających w Chinach do ubiegania się o wizy. Ubiegający się o wizę cudzoziemcy, których dane dotyczące zakwaterowania, zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej i inne informacje są dostępne w rejestrach, są zwolnieni z obowiązku przedstawiania papierowych wersji dokumentów poświadczających. Cudzoziemcy przebywający w Chinach, którzy ubiegają się o krótkoterminowe wizy dla członków rodzin i w ramach łączenia rodzin, mogą zastąpić dowód pokrewieństwa oświadczeniem osoby zapraszającej.

źródło: polish.cri.cn