W celu dalszego promowania wymiany międzyludzkiej między Chinami a innymi krajami, Chiny postanowiły rozszerzyć zakres krajów, których obywatele nie potrzebują wiz i wdrożyć politykę bezwizową dla posiadaczy zwykłych paszportów z sześciu krajów: Szwajcarii, Irlandii, Węgier, Austrii, Belgii i Luksemburga.

Od 14 marca do 30 listopada 2024 r. posiadacze paszportów zwykłych z wyżej wymienionych krajów mogą wjeżdżać do Chin bez wizy w celach biznesowych, turystycznych, odwiedzenia krewnych i przyjaciół oraz tranzytu przez Chiny przez okres nie dłuższy niż 15 dni. Obywatele wyżej wymienionych krajów, którzy nie spełniają warunków zwolnienia z obowiązku wizowego, nadal muszą ubiegać się o wizę przed wjazdem do Chin.

źródło: polish.cri.cn