25 stycznia przedstawiciele rządu ChRL i Singapuru podpisali w Pekinie umowę między rządem Chińskiej Republiki Ludowej a rządem Republiki Singapuru o wzajemnym zwolnieniu posiadaczy paszportów zwykłych z obowiązku wizowego.

Umowa oficjalnie wejdzie w życie 9 lutego 2024 r. (Chiński Nowy Rok). Od tego dnia posiadacze zwykłych paszportów obu stron będą mogli wjeżdżać do swoich krajów bez wizy w sprawach osobistych, takich jak turystyka, wizyty rodzinne i biznesowe i przebywać na terenie drugiego państwa nie dłużej niż 30 dni. Wjazd do drugiego kraju w celu wykonywania czynności, które wymagają uprzedniej zgody, takich jak praca lub aktywność dziennikarska lub zamiar przebywania w drugim kraju dłużej niż 30 dni, wymaga uprzedniego uzyskania wizy.

Do tej pory Chiny zawarły umowy o zniesieniu wiz ze 157 krajami, mające zastosowanie do różnych rodzajów paszportów, umowy lub porozumienia z 44 krajami w sprawie uproszczenia procedur wizowych oraz kompleksowe zwolnienie z obowiązku wizowego z 22 krajami, w tym z Singapurem, Malediwami i Kazachstanem.

Wu Xi, dyrektor generalny Departamentu Konsularnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej, powiedział państwowej chińskiej telewizji CCTV, że Chiny uruchomiły ostatnio szereg środków mających na celu ułatwienie wymiany personelu, co w pełni pokazuje determinację Chin w promowaniu otwarcia na wysokim szczeblu. Zapraszamy przyjaciół z całego świata do podróżowania, prowadzenia interesów, inwestowania i studiowania w Chinach. Oczekujemy, że chińscy i zagraniczni przyjaciele będą szanować prawa i przepisy lokalnych krajów oraz umowy dwustronne oraz wspólnie będą chronić porządek wymiany międzyludzkiej między Chinami a innymi krajami – dodał Wu Xi.

źródło: polish.cri.cn