Mechanizm wzajemnej współpracy państw członkowskich SCO odegrał pozytywną rolę jako „stabilizująca kotwica” w stuleciu wielkich zmian. Szczególnie w obliczu wyzwań związanych z bezpieczeństwem regionalnym, państwa członkowskie wykazały się pozytywną i przedsiębiorczą postawą, dając nowy impuls do osiągnięcia regionalnego pokoju i rozwoju.

źródło: polish.cri.cn