W dniu 5 marca w Pekinie, rozpoczęła się doroczna sesja najwyższego organu ustawodawczego władzy państwowej w Chinach – Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych XIV kadencji.

Do zadań OZPL należy rozpatrzenie sprawozdania z pracy rządu i ustalenie głównych celów i zadań rozwoju gospodarczo-społecznego Chin oraz strategii politycznej chińskiego rządu na 2024 r.

Osiągnięcia z 2023 roku

W 2023 roku poprawiał się trend rozwoju chińskiej gospodarki. PKB przekroczył 126 bln juanów (około 17,89 bln dolarów), co oznacza wzrost o 5,2% rok do roku, plasując się w czołówce PKB największych gospodarek świata. W miastach i miasteczkach powstało 12,44 mln nowych miejsc pracy, a wskaźnik bezrobocia w miastach wyniósł średnio 5,2 %. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) wzrósł o 0,2 proc. Dochód rozporządzalny mieszkańców Chin na jednego mieszkańca wzrósł o 6,1%, a różnica w dochodach pomiędzy mieszkańcami miast i wsi w dalszym ciągu się zmniejszała.

Komercyjne loty rozpoczął pierwszy chiński szerokokadłubowy samolot pasażerski C919. Do próbnej eksploatacji skierowano pierwszy chiński duży statek wycieczkowy Adora Magic City. Produkcja i sprzedaż pojazdów napędzanych alternatywnymi źródłami energii stanowiła ponad 60% światowego udziału.

Główne oczekiwane cele rozwoju Chin na 2024 rok

Prognozowany wzrost PKB Chin w 2024 roku osiągnie około 5%. Stworzonych zostanie ponad 12 milionów nowych miejsc pracy w miastach. Stopa bezrobocia w miastach utrzyma się na poziomie około 5,5%. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) wzrośnie o około 3%. Wzrost dochodów i wzrost gospodarczy zostanie zsynchronizowany, międzynarodowy bilans płatniczy Chin utrzyma równowagę, produkcja zbóż przekroczy 650 mln ton rocznie, zużycie energii na jednostkę PKB zmniejszy się o około 2,5%, a stan środowiska naturalnego będzie się stale poprawiał.

Dziesięć kluczowych zadań na 2024 rok

  1. Należy energicznie promować budowę nowoczesnego systemu przemysłowego i przyspieszenie rozwoju nowej jakości sił wytwórczych.
  2. Wdrażać strategię rozwoju kraju poprzez naukę i edukację, aby wzmocnić podstawowe filary na rzecz wysokiej jakości rozwoju.
  3. Należy skoncentrować się na zwiększaniu popytu krajowego i promowaniu pozytywnego obiegu gospodarczego.
  4. Należy niezachwianie pogłębiać reformy i wzmacniać wewnętrzne siły napędzające rozwój.
  5. Należy rozszerzać wysoki poziom otwarcia, aby promować osiąganie wzajemnych korzyści i korzyści typu win-win.
  6. Należy lepiej skoordynować rozwój i bezpieczeństwo oraz skutecznie zapobiegać ryzykom i rozwiązywać problemy w kluczowych obszarach.
  7. Niezmiennie należy prowadzić prace dotyczące „rolnictwa, wsi i rolników” i solidnie promować wszechstronną rewitalizację obszarów wiejskich.
  8. W dalszym ciągu należy promować integrację miast i obszarów wiejskich, zrównoważony rozwój regionów oraz optymalizować strukturę gospodarczą.
  9. Wzmocnić należy budowę cywilizacji ekologicznej i promować niskoemisyjny i ekologiczny rozwój.
  10. Należy skutecznie poprawiać i zapewniać dobre warunki życia ludziom, wzmacniać i wprowadzać innowacje w zarządzaniu społecznym.

Adam Lin
foto: CFP