Piątego dnia piątego miesiąca kalendarza lunarnego obchodzone jest w Chinach święto Duanwu, nazywane inaczej Festiwalem Smoczych Łodzi. W tym roku data święta zbiegła się z obchodami piątej rocznicy utworzenia Polsko-Chińskiej Głównej Izby Gospodarczej.

10 czerwca, w Hotelu Intercontinental w Warszawie, odbyła się konferencja z okazji 5-lecia SinoCham połączona z promocją drugiej edycji China International Supply Chain Expo (CISCE).

Podczas wydarzenia przemówienia wygłosili: wiceprezes zarządu China Council for the Promotion of International Trade – pan Chen Jianan, ambasador ChRL w Polsce – J.E. Sun Linjiang, Hu Xinyuan – prezes zarządu SinoCham, prezes Krajowej Izby Gospodarczej – Marek Kłoczko, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja – Janusz Piechociński, a wiceprezes Ptak Warsaw Expo – Kazimierz Ćwikła podzielił się swoimi spostrzeżeniami z udziału w pierwszej edycji China International Supply Chain Expo w Pekinie.

Chen Jianan przedstawił CCPIT jako największą organizację w Chinach ukierunkowaną na współpracę z zagranicą, która utrzymuje kontakty z Polską od lat 50-tych XX wieku. Z popularnych na chińskim rynku produktów z Polski wymienił kosmetyki, mleko i wołowinę. Powiedział, że liczące 1,4 mld osób Chiny oferują duży potencjał współpracy. Przytoczył projekty infrastrukturalne, które powstały w Polsce przy udziale chińskich przedsiębiorstw, m.in. obwodnicę Łodzi i podmorski tunel w Świnoujściu. Wskazał też sektor zaawansowanych technologii jako nowy impuls rozwoju. Wyraził nadzieję na pogłębienie współpracy dzięki wysiłkom obu stron i zapewnienie dobrego środowiska współpracy oraz dostępu do rynku na równych zasadach, a także poparcie dla planów budowy hubu logistycznego w Polsce.

Ponadto, wiceprezes CCPIT nawiązał w swoim wystąpieniu do organizowanych w Pekinie targów China International Supply Chain Expo. W podsumowaniu ubiegłorocznej edycji CISCE, Chen Jianan powiedział, że wzięło w niej udział 515 firm z 55 krajów i regionów, podpisano przeszło 200 umów na kwotę 23 mld dolarów.

Ambasador Sun Linjiang powiedział, że Polska jest największym partnerem handlowym Chin w Europie Środkowowschodniej, a współpraca handlowa przynosi obopólne korzyści. Wskazał na perspektywy rozwoju w różnych  dziedzinach, w tym w sektorze samochodów elektrycznych i biomedycynie. Wyraził opinię, że globalizacja przynosi korzyści, w odróżnieniu od takich trendów, jak „decoupling” i „derisking”, które prowadzą do zerwania łańcucha logistycznego i dostaw. Zachęcał też polskie firmy do udziału w organizowanym przez CCPIT China International Supply Chain Expo (CISCE).

Prezes Krajowej Izby Gospodarczej złożył gratulacje z okazji 75-lecia polsko-chińskich stosunków dyplomatycznych oraz piątej rocznicy utworzenia SinoCham. Wyraził przekonanie, że jest wiele możliwości współpracy, mimo różnicy potencjału gospodarczego Polski i Chin.

O poszukiwaniu nowych obszarów współpracy mówił też Janusz Piechociński, a prezes Hu Xinyuan potwierdził rosnące zainteresowanie chińskich firm rynkiem polskim i podkreślił korzyści płynące ze współpracy.

Agnieszka Wu-Skawińska