Wraz ze zbliżającym się Świętem Wiosny, czyli chińskim Księżycowym Nowym Rokiem, centrum kultury ludowej w Tianjin w północnych Chinach organizuje wiele tematycznych wydarzeń. Jednym z nich są warsztaty tworzenia noworocznych drzeworytów.

„Wielu odwiedzających ma sentyment do drzeworytów Yangliuqing. Słyszałam, jak wielu gości z Pekinu i Hebei mówiło, że w ich rodzinach kultywowano tradycję wieszania takich obrazów” – powiedziała Xia Ting, dyrektor centrum dystrybucji turystycznej w dzielnicy Xiqing w Tianjin.

„Turyści z regionu Pekin-Tianjin-Hebei stanowili około 70 procent całkowitej liczby turystów, których przyjęliśmy w zeszłym roku” – powiedziała Xia.

Region Pekin-Tianjin-Hebei, który może poszczycić się bogatymi zasobami kulturalnymi i turystycznymi, zamieszkuje ponad 100 milionów ludzi. W 2014 r. w strategii krajowej zaproponowano skoordynowany rozwój tego regionu i od tego czasu Pekin, Tianjin i sąsiednia prowincja Hebei współpracują na rzecz pobudzenia rozwoju kulturalnego i turystycznego.

Dane China Tourism Academy pokazują, że Pekin, Tianjin i Hebei w 2023 roku stanowiły wzajemnie dla siebie główne źródło turystów. Wśród turystów przyjeżdżających do Tianjin dwa pierwsze miejsca w rankingach zajmują turyści z Hebei i Pekinu, którzy stanowią 49,1% całkowitej liczby turystów. Hebei i Pekin były dwoma najpopularniejszymi kierunkami podróży turystów z Tianjin i stanowiły 52,7% wszystkich wyjazdów.

W 2014 r. Pekin, Tianjin i Hebei podpisały umowy w sprawie kultury, sztuk widowiskowych, ochrony Wielkiego Muru i wymiany personelu, aby promować zintegrowany rozwój rynku kulturalnego i turystycznego w regionie Pekin-Tianjin-Hebei.

Pekin, Tianjin i Hebei opracowały również wysokiej jakości produkty turystyki kulturalnej i marki turystyczne, a także organizują fora rozwoju turystyki, wystawy niematerialnego dziedzictwa kulturowego i promocje turystyczne w celu wzmocnienia skoordynowanego rozwoju turystyki w regionie.

„Na Święto Wiosny zaplanowaliśmy zimowe trasy tematyczne Pekin-Tianjin-Hebei, aby turyści z regionu mogli cieszyć się ludowymi zwyczajami, brać udział w pokazach latarni, uprawiać sporty zimowe oraz wspólnie świętować Święto Wiosny, powiedział Chen Bing, zastępca szefa Miejskiego Biura Kultury i Turystyki w Tianjin.

„Przemysł kulturalny i turystyczny w Pekinie, Tianjin i Hebei ma dobre podstawy do skoordynowanego rozwoju. Miasta są w stanie stać się wspólnotą turystyczną o połączonych zasobach” – powiedział Xu Hong, dziekan Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania Usługami, na Uniwersytecie Nankai.

źródło: Silk Road Poland – Portal informacji gospodarczych