24 czerwca Agata Kornhauser-Duda, Małżonka Prezydenta RP, odwiedziła Pekiński Uniwersytet Języków Obcych (PUJO). W spotkaniu wziął udział Zhao Gang, prorektor PUJO.

W swoim przemówieniu Zhao Gang serdecznie powitał Pierwszą Damę RP i jej delegację słowami: „Ci, którzy mają wspólne interesy, nie są od siebie daleko”. Choć Chiny i Polskę dzielą tysiące mil, łączy je szeroki konsensus, przyciągają się nawzajem kulturami i nadal prowadzą praktyczną współpracę. Od chwili założenia 70 lat temu polonistyka na Pekińskim Uniwersytecie Języków Obcych angażuje się w kultywowanie talentów na potrzeby wymian chińsko-polskich i jest świadkiem ciągłego rozwoju przyjaźni chińsko-polskiej.

Małżonka Prezydenta RP wyraziła serdeczne podziękowania Pekińskiemu Uniwersytetowi Języków Obcych za szczere i ciepłe przyjęcie oraz pochwaliła znajomość języka polskiego wśród wykładowców i studentów. Doceniła także wkład, jaki Pekiński Uniwersytet Języków Obcych wnosi na przestrzeni lat w wymianę kulturalną między krajami, przyjaźń chińsko-polska, wzajemne tłumaczenie literatury chińskiej i polskiej oraz wzajemne poznawanie cywilizacji. Powiedziała także, że ogromne znaczenie dla PUJO ma aktywny udział w tworzeniu słownika polsko-chińskiej i chińsko-polskiej we współpracy z uniwersytetami obu krajów.

Następnie, Pierwsza Dama prowadziła serdeczną dyskusję z obecnymi nauczycielami i studentami. Małżonka Prezydenta z entuzjazmem odpowiadała na pytania studentów dotyczące polskiej twórczości literackiej, wrażeń z Polski itp., była zainteresowana zrozumieniem powodów, dla których studenci PUJO zdecydowali się uczyć języka polskiego i napotykanych przez nich trudności. Serdecznie zachęcała i zapraszała studentów PUJO do podejmowania studiów i wymiany w Polsce. Wyraziła nadzieję, że w przyszłości staną się wysłannikami promującymi przyjaźń chińsko-polską.

Pierwsza Dama odwiedziła także retrospektywną wystawę historyczną 70-lecia kierunku polonistycznego na Pekińskiemu Uniwersytetowi Języków Obcych oraz wystawę przekładów literackich i wyników badań tego kierunku. Po wizycie, Małżonka Prezydenta na miejscu podziwiała chińską kaligrafię i własnoręcznie napisała pędzlem swoje chińskie imię.

źródło: polish.cri.cn