Hu Heping – Minister kultury i turystyki Chińskiej Republiki Ludowej, Fot. Xu Xiang/China SCIO

Hu Heping to chiński polityk, minister kultury i turystyki oraz obecny wiceszef wykonawczy Departamentu Reklamy. Wcześniej pełnił funkcję gubernatora i szefa partii w prowincji Shaanxi oraz sekretarza partii komunistycznej na Uniwersytecie Tsinghua.

Hu Heping urodził się w 24 października 1962 roku w Linyi w prowincji Shandong. Ukończył Uniwersytet Tsinghua, gdzie w 1990 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera. Pracował także jako instruktor i asystent dydaktyczny, angażując się jednocześnie w oddolną organizację partyjną na uczelni. W 1992 roku wstąpił na Uniwersytet Tokijski, aby studiować inżynierię, w 1995 roku uzyskał doktorat, a następnie dołączył do japońskiej firmy architektonicznej INA.

Hu wrócił do Chin w grudniu 1996 roku i został prodziekanem Wydziału Inżynierii Wodnej na Uniwersytecie Tsinghua oraz szefem Instytutu Zasobów Wodnych. W 2000 roku zaczął nadzorować personel partyjny i zasoby ludzkie w Tsinghua. W 2006 roku został zastępcą sekretarza wykonawczego i wiceprezesem Tsinghua. W grudniu 2008 r. został regionalnym szefem partii.

W grudniu 2013 r. Hu zastąpił Cai Qi na stanowisku szefa Departamentu Organizacji komitetu partyjnego prowincji Zhejiang. W kwietniu 2015 r. został zastępcą szefa partii w Shaanxi. W dniu 1 kwietnia 2016 r. Hu został awansowany na pełniącego obowiązki gubernatora Shaanxi, zastępując Lou Qinjiana. Został zatwierdzony jako gubernator 27 kwietnia. 29 października 2017 r. został szefem partii komunistycznej w Shaanxi, ponownie zastępując Lou. W lipcu 2020 został mianowany sekretarzem partii w Ministerstwie Kultury i Turystyki, a w marcu 2023 został wicedyrektorem wykonawczym Departamentu Reklamy KPCh.

Hu jest obecnie pełnoprawnym członkiem 20. Komitetu Centralnego KPCh. Wcześniej był zastępcą członka 18. KC i członkiem rzeczywistym 19. Komitetu Centralnego.