Chińska Krajowa Administracja Imigracyjna (NIA) ogłosiła w niedzielę szereg polityk mających ułatwić mieszkańcom wyjazdy zagraniczne.

Działania obejmują dywersyfikację kanałów składania wniosków o dokumenty wyjazdowe i wjazdowe, optymalizację procedur składania wniosków oraz wydłużenie okresu pobytu.

Zgodnie z nowymi zasadami mieszkańcy w wieku 16 lat lub starsi (z wyjątkiem urzędników służby cywilnej i czynnych żołnierzy) w 20 miastach pilotażowych, w tym w Pekinie

i Szanghaju, będą mogli odnowić lub wyrobić paszporty, a także dokumenty podróży do Hongkongu i Makau i Tajwanu za pośrednictwem platformy internetowej.

Mieszkańcy Chin kontynentalnych, którzy ubiegają się o zezwolenie na wielokrotny wjazd do Hongkongu i Makau w celach biznesowych, mogą skorzystać z inteligentnego sprzętu, aby uzyskać szybki dostęp. Ponadto czas pobytu posiadaczy zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Hongkongu i Makau zostanie wydłużony z siedmiu do 14 dni.

Pekin i Szanghaj zostaną objęte polityką wydawania pozwoleń na wielokrotny wjazd z okresem ważności od jednego do pięciu lat dla sześciu wyznaczonych kategorii podróżujących do Hongkongu i Makau.

Ponadto mieszkańcom kontynentu będzie wydawany nowy rodzaj pozwolenia na wielokrotny wjazd na podróż do Makau w celu wzięcia udziału w wystawach, leczenia i zajęć ze sztuk scenicznych. Pozwolenie będzie także wydawane osobom towarzyszącym podróżującym w celach medycznych.

Specjalne zezwolenie zostanie wydane mieszkańcom Chin kontynentalnych w grupach turystycznych podróżujących do Hengqin i Makao, znoszące w ciągu siedmiu dni ograniczenia dotyczące liczby wjazdów tych grup do Makau przez port w Hengqin.

Nowy zestaw polityk ma duże znaczenie dla poprawy dobrostanu ludzi, pobudzenia żywotności rynku, optymalizacji otoczenia biznesowego i pomocy w kształtowaniu otwartej gospodarki na wyższym poziomie.